Munkaterv 2018
2018. január 11. csütörtök, 00:00
 
melléklet a 113/2017.(XII.18.) számú ORÖ Közgyűlési határozathoz
 
Az Országos Ruszin Önkormányzat
2018. évi Munkaterv
I. A magyarországi ruszin közösség központi rendezvényei:
 
1. Megemlékezés Hodinka Antal akadémikusról (Hodinka díjak átadása)
 
Helyszín: Sárospatak
2018. február 10.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek
 
2. II. Rákóczi Ferenc Nagyfejedelem és a szabadságharc emlékének szentelt
rendezvények és koszorúzások
 
Helyszín: Sárospatak, Borsi
2018. március 24.
Felelős: Kozsnyánszky János, PEB bizottság
 
3. Ruszin Nemzeti Ünnep
 
Helyszín: Eger
2018. május 26.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
4. Ruszin Búcsú
 
Helyszín: Sajópálfala
2018. augusztus 26.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
 
II. Az Országos Ruszin Önkormányzat
ülésrendje
 
1. Ülés
 
2018. január- február
 
- Közmeghallgatás
 
- Elnöki szabadság ütemezésének jóváhagyása
 
- A ORÖ és Intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: ORÖ elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők2
 
- A „Ruszin Világ” a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapjának 2018.
évi kiadási tervének és költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: főszerkesztő
 
2. Ülés
 
2018. április-május
 
- Beszámoló az ORÖ és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról,
maradvány jóváhagyása, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők, könyvvizsgáló
 
- Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó, felelős: belső ellenőr
 
- ORÖ intézményei 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó, felelős: intézményvezetők
 
- A „Ruszin Világ” 2017. évi szerkesztéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök
 
3. Ülés
 
2018. szeptember
 
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása
 
- Felkészülés a 2019. évi NEMZ-19 pályázatokra
 
4. Ülés
 
2018. november
 
- Az ORÖ belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása 2019. évre
Előadó, felelős: belső ellenőr
 
- Munkaterv elfogadása 2019.
Előadó, felelős: ORÖ elnök
 
- A 2019. évi Hodinka díj jelölések megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, PEB bizottság
 
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat megtárgyalása