ВАЖНОЄ ГОЛОШЕНЯ
16.07.2011 08:53

Собур ВРМС з 22 голосами АЙ и 1 голосом НЇТ прийняв такоє рішеня:

Рішеня Собура ВРМС 53/2011.(IV. 09.)

Рішенём всеобщого засїданя Вcедepжaвнoго Русинського Меншынового Caмoсправованя прийнято правкы до Орґанізаційно-Робочого Статута ВРМС.

Зато Вcедepжaвноє Русинськоє Меншыновоє Caмoсправованя надале буде офіційно називати ся Вcедepжaвноє Русинськоє Caмoсправованя.