Зміны у законї за меншыны
16.07.2011 09:13

За йсе у середу на конференції «Таленты, цїнности, вошколованя, розвой талентув, актуалнї завданя формованя особистости и вошколованя у горватськых націоналных школах» говорив держтайник з вопросув реліґійных и етнічных односин и капчань горожанськоко сосполства Ласло Сасфолві. Вун высловив зобовязаность мадярськуй влады у вопросах в сфері вошколованя и розвоя талентув, а также наголошовав на мусайности єдиности и гармонії межи вошколованём и выхованём.

Ласло Сасфолві зазначив также, же влада закріпила у законох парламентськоє представленя націоналных меншын, а в новуй констітуції права нацменшын будуть лем пудсиленї. Вун заявив, же влада приправлює зміны до закона за нацменшыны, котрі годнї быти прийнятї Націоналным собуром вже у другуй половцї сёго рока.

Держтайник уповів, же буде зміненый и закон за выборы. Подля його слов, мусай обезпечити, жебы у выборчум процесї годнї ся зучастнити лем члены меншыновых сполкув, и вєдно з сїм мусай перепозерати лішты выборцюв. На його гадку ключом ґу вуверженю «етнобізнеса» буде посилёваня требовань ґу процедуры выдвигаючых орґанізацій и выдвиганя кандідатув. Вун уповів, же хотіло бы ся, жебы у новум выборчум законї была надана можность про тї поселища, де націоналнї меншыны бывають у булшости, и сякым кіпом меншынові містнї самосправованя могли бы стати містныма самосправованями.

Держтайник казав за то, што по меншыновых выборах 2010 рока кулькость націоналных самосправовань вуросла з 2045 до 2304. Як примір вун зазначив, што нагло вуросла сколькость русинськых и румунськых меншыновых самосправовань. Наголосив, же 2011 рока фінансованя національно-політичнуй сферы не буде зменшеноє. На пуддержку вырішеня націонално-політичных завдань в 2011 роцї вуділено є 732,5 міліонув форінтув, а на пудтримку сосполных етнічних орґанізацій – 125 міліонув форінтув.

Што ся тиче нового основного закона голосив: у Націоналнум Кредо помежи иншым буде заведено захорону и пудтримку языка и културы націоналных меншын, котрі бывають на теріторії Мадярщины. Кромі того нова констітуція буде включати и то, же нацменшыны, котрі жыють у Мадярщинї суть фактором державного сосполства.

На гадку Іштвана Крослана, ведучого оддїленя Міністерії націоналных кадровых ресурсув, ключовым фактором про злїпшеня якусти вошколованя є одповідноє оцїнёваня и ввшелияка пудтримка педагогув. Зазначив, же закон за вошколованя Націоналный Собур годен прияти на осїнь 2011 рока. Вун пудчеркнув и тото, же у сфері вошколованя влада также тїсно сотрудить з націоналныма меншынами, а также, што націоналноє меншыновоє вошколованя є ключовым вопросом з позіцій захраненя націоналных меншын.

Жерело:

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=161099