РеґістраціяВістїNépszámlálás 2011
30.09.2013 12:31

Списаня обывательства 2011.

Списаня обывательства 2011. рока значило серіозноє завданя як про депутатув, так и про ушыткых членув нашуй сполности. У період перед списанём обывательства у самосправованёх тримали сьме обговореня, а 16. юлія 2011. рока консултацію у Шайовпалфалї, на якых акцентовали сьме значеня резултатув списаня у подалшому жывотї и фінансованю дїятельства русинськуй сполности. У процесї списованя у даскулькох містох нами были выявленї некомпетентность списователюв у вопросох націоналности, булше того, замерьковали сьме и случаї неґативного ставленя. Айбо независимо од сёго офіційнї данї списаня обывательства указали позітивный резултат, зато же число особ, які зголосили ся Русинами вуросло на 186%! 2001. рока Русинами зголосило ся 2079 чоловік, а 2011. – 3882; айбо зменшило ся число люди, які рахувуть русинськый язык материнськым: 2001. рока – 1113, а 2011. – 999 (за резултатами даных списаня обывательства 1930. рока на русинськум як материнськум языкови говорило 993 особ). За теріторіалным подїленём 2001. рока Русинами зголосило ся у Будапештї – 430, области Боршод-Абов-Земплин –168, области Пешт – 116, Саболч-Сатмар-Береґ – 29 чоловік. За даныма 2011. рока: Будапешт – 789, Боршод-Абов-Земплин – 1479, Пешт – 351, Саболч-Сатмар-Береґ – 374 чоловіка. За населеныма пунктами по области Боршод-Абов-Земплин жыє слїдувучоэ число Русинув: Мішколц – 165, Еделень –71, Палгаза – 32, Шарошпоток – 53, Сіксов – 67, Тисауйварош – 41, Абад – 33, Башков – 59, Ердёгорваті – 38, Філкегаза – 54, Ґаранда – 46, Гомроґд – 48, Ірота – 42, из 236 обывателюв Комловшкы 159 чоловік - 67% - заголосило ся Русинами, Мучонь – 123, Шайовпалфала – 55, Толчва – 53, Вамошуйфалу – 52. По Саболч-Сатмар-Берегськуй области у Нїіредьгазї Русинами зголосило ся 108 чоловік, у Кішвардї – 50, Маріяповчи – 42, Тисавошварі – 43; у Дунауйвароші – 47, Вацови – 30, Еґері – 37, Дёндёші – 57, Пейчі – 61.

По районох Будапешта майбулше Русинув, 73 чоловік зголосило ся у XIII. районї, у II. – 45, III.40, IV.49, VII.37, VIII.43, X.44, XI.41, XIV.56, XVI.41, XVII. 48, XVIII. – 44. За даныма списованя обывательства у слїдувучых, пудпорованых из державного буджета Містных Русинськых Націоналных Самосправовань, богужаль, анї єден Русин не жыє у Будаёрші и Дабаші области Пешт, Нєрґешуйфалу области Комаром-Естерґом, Ракамаз области Саболч-Сатмар-Береґ.

За майвысшым уровнём школованости межы вшыткыма націоналностями данї списаня 2011. рока двигавуть Русинув на четвертоє місто: 1154 чоловік из них мавуть діплому высшого учебного заведеня, 1132 – матуралноє высвідченя, 509 – середню спеціалну діплому, 647 – вусям класув, 440 – нижшоє за перерахованї катеґорії.

Вікові катеґорії Русинув также указувуть файну динаміку: 2001. рока число дїти до 14 рокув – 89, а 2011. рока вно вуросло до 299; 15-39 ручнї: 2001. – 417, 2011. – 1229; 40-50 ручнї: 2001. – 390, 2011. – 1286 особ; высше 60 рокув: 2001. – 202, 2011. – 1066 особ. Інтересантну тенденцію указує голошеня віроисповіданя: 2011. рока у Мадярщинї 1777 чоловік были ґрекокатолицького віроисповіданя (се 46% од ушыткого числа Русинув Мадярщины), 31 чоловік – руськых православных, 35 єванґелістув, 19 буддістув, 9 мусулманув, 26 иудеюв, 306 атеїстув, а 477 чоловік не отвітили на сей вопрос.

На основі Закона CLXXIX. од 2011. рока “За права націоналностюв, з 2014. рока сума фінансового пудпорованя містных націоналных самосправовань язана буде ку числови особ у поселеню, котрі заголосили свою приналежнусть ку дануй націоналности у сякуй пропорції: 3% од теперушнёго пудпорованя, кедь число особ дануй націоналности меншоє, ги чотири чоловіка, 50% од 4 до 30 чоловік, 100% од 31 до 50, 200% – булше ги 50 чоловік.

Подля даных ЦСУ