In memoriam Ірина Скіба
05.11.2020 09:55

З смутным сердцём и потрясенём, у глубокуй болї даєме знати, же Ірина Скіба, сотрудник Вседержавного Русинського Самосправованя, незабываєма колеґыня, незамінимый член нашуй сполности по куртуй и тяжкуй, з великым терпінём перенесенуй хворотї 4. новембра с. р. вернула свою душу назад Создателёви.

Вседержавноє Русинськоє Самосправованя приносить глубокоє сочуство фамілії и вшыткым близкым усопшуй Ірины Скібы.

Во блаженом успенії блаженый покуй подаждь Господи усопшуй рабі твоєй Іринї и сотвори єй вічную памнять!