Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Álláshírdetés - 2023.02.27
2023. február 27. hétfő, 18:52
Országos Ruszin Önkormányzat
pályázatot hirdet
Ruszin Világ főszerkesztői
feladatkör betöltésére.
 
A jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.05.01-től 2027.04.30.-ig tartó megbízásos jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Megbízásos jogviszony heti 30 órás időkeretben
 
A feladatelláátás helye:
1147 Budapest, Gyarmat utca 85/B., változó
 
Ellátandó feladatok:
• a folyóirat arculatának kialakítása tekintettel a nemzetiségi sajátosságokra; • a folyóirat szerkezetének
meghatározása; • a folyóirat rovatainak tartalmi mondanivalójának kiválasztása; • a szerzőkkel, fordítókkal és a
szerkesztőségi tagokkal való kiegyensúlyozott együttműködés; • megteremtése és fenntartása; • a folyóirat
rendszeres megjelenésének biztosítása.
 
Jogállás és juttatások:
A jogállásra és a juttatásokra a Ptk rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
▪ Magyar állampolgárság,
▪ Cselekvőképesség,
▪ Büntetlen előélet,
▪ Főiskola, nyelvtanári (orosz, ukrán, magyar), bölcsész,
▪ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
▪ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
▪ Ruszin nyelv anyanyelvi szintű ismerete.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
▪ Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
▪ Francia nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
▪ médiában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz, • a felsőfokú végzettséget
és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, • nyelvvizsga bizonyítvány (ok) hiteles
másolata, • erkölcsi bizonyítvány • a folyóirat szerkesztésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések,
tervek, • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a
jogszabályban és az önkormányzat szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek
megismerhetik.
 
A feladatkör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. május 1-jével betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramarenko Viktor nyújt, a 1/468-2636 -os
telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton, a pályázatnak az Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147
Budapest, Gyarmat utca 85./B.). Kérjük a borítékon feltüntetni RVF 2023 azonosítószámot.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:
▪ www.ruszin.com
▪ Ruszin Világ folyóirat
▪ hivatalos hirdetőtábla
 
Requiem - az ukrajnai háború civil áldozataiért
2023. január 23. hétfő, 22:17

Requiem- az ukrajnai civil áldozatok emlékére

'23.02.23. Zeneakadémia

 

A Szent Efrém Férfikar az ukrajnai háború kitörésének egy éves évfordulóján emlékezik meg az ukrajnai civil áldozatokról. A kétfélidős koncerten többek között felhangzik Papp Viktor erre az alkalomra írt kompozíciója, a Férfikar számára komponált Requiem ukrán és latin nyelven, a második félidőben pedig Liszt Ferenc ritkán hallható férfikari Requiemje szólal meg, amit két gyermeke és édesanyja elvesztése után írt a mester.

 

A műsor első félidejében felhangzik a görögkatolikus halottakról megemlékező szertartás, a Panachida egyik himnusza, majd pedig Hildur Guðnadóttir izlandi zeneszerző feldolgozása, amelynek liturgikus szövege eredetileg ugyanennek a szertartásnak a részét képezi és a Chernobil című sorozat emlékezetes fináléjában volt hallható.

 

Papp Viktor a Szent Efrém Férfikar tagja, aki számos feldolgozást készített már az együttesnek. Az Ungváron született fiatal zeneszerző Ukrán Requiemjének szövege szó szerinti fordítás az eredeti latin szövegből, azonban több helyen a latin szöveg is belekeveredik az ukrán verssorok közé. Érdekesen fonódnak össze a keleti és a nyugati liturgikus hagyományok a műben, amiben a szerző és az előadók azokról a civilekről emlékeznek meg, akik sokszor saját házaikban, lakásaikban, kocsijukban, az utcán sétálva, biciklizés vagy bármilyen hétköznapi tevékenység közben vesztették el az életüket értelmetlenül.

 

Első félidő:

„A megdicsőült igazak lelkeivel” – tropár a görögkatolikus Panachida szertartásból

Hildur Guðnadóttir: Vicsnaja pamjaty – Boldog Nyugalmat

Papp Viktor: Ukrán Requiem

Második félidő:

Liszt Ferenc: Requiem (S.12)

 

Közreműködik:

Szent Efrém Férfikar (Balázs Edgár, Bubnó Lőrinc, Bubnó Márk, Bubnó Tamás, Oláh Marcell, Papp Viktor, Rácz Ambrus, Tóth Péter)

Horváth Márton Levente – orgona

Rézfúvós kamaraegyüttes

Tóth Benedek – üstdob

 

 
 
Hodinka Antal Emlékplakett díj jelölés 2022
2022. december 11. vasárnap, 22:16
HIRDETMÉNY
Hivatkozva az Országos Ruszin Önkormányzat 119/2004.(I.24.) számú ORKÖ határozatára a
Közgyűlés felhívást tesz közzé „Hodinka Antal Emlékplakett” díj javaslat benyújtására. A
díjazásban azok a személyek vagy csoportok részesülnek, akik a legtöbbet tettek a ruszin
identitás megőrzéséért, a hagyományok és a görög katolikus vallás ápolásáért és
továbbfejlesztéséért. Javaslatot tehetnek közgyűlési tagok, ruszin önkormányzatok,
Magyarországon bejegyzett ruszin szervezetek. Javaslatokat indoklással együtt írásban kell
eljuttatni az ORÖ elnökéhez 2022. december 31-ig.
 
Levelezési cím: Országos Ruszin Önkormányzat
 
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.
 
 
 
 
ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj 2022/2023
2022. december 11. vasárnap, 22:01
ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj Kiírása
Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a 2022/2023. tanévre tanulók,
hallgatók részére ösztöndíj pályázatot ír ki.
 
A pályázati feltételek:
 
1. Pályázatot nyújthat be az általános és középiskolai, valamint a felsőoktatási intézményben
tanuló diák, aki a ruszin nyelvoktatásban részt vesz.
 
2. Feltétel a ruszin nyelv ismerete.
 
3. Aktív részvétel a helyi ruszin közösségi életben.
 
4. A pályázathoz mellékelni kell:
- az intézmény által kiállított igazolást a ruszin nyelvoktatásban való részvételről;
- a helyi illetve megyei ruszin önkormányzat ajánlását és határozatát arra vonatkozóan, hogy
mekkora támogatási összegben részesíti az ösztöndíjat kérvényező tanulót;
- a pályázó által ruszin nyelven kézzel írt bemutatkozás, kérelem.
 
A jelentkezéshez be kell küldeni a jelentkezési lapot és a pályázatban feltüntetett csatolandó
anyagokat. A jelentkezési lap letölthető: www.ruszin.com
 
A pályázatot postai úton kell benyújtani 2023. január 31-ig az Országos Ruszin
Önkormányzat (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.) címére.
 
2023. évi nemzetiségi pályázatok
2022. november 02. szerda, 09:09

2023. évi nemzetiségi pályázatok megjelenése

Megkezdődött a 2023-as nemzetiségi pályázati év, aminek köszönhetően megjelentek:

 

         a Nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi tevékenységének támogatása (NCIV-KP-1-2023)  

         a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi támogatása (NKUL-KP-1-2023), valamint

         a Nemzetiségi táborok 2023. évi támogatása (NTAB-KP-1-2023)  c. pályázati kiírások.

 

Elérési útvonal: https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzetisegi-tamogatasok/palyazatok-2023/

  

Kérjük, figyeljék a www.kormany.hu, valamint a www.bgazrt.hu honlapokat, ahol megjelennek a részletek.

 

Felhívjuk a figyelmet az alábbi, legjelentősebb változásokra

-          a 2020. december 31. előtt alakult civilek pályázhatnak, de csak azok, akiknek 2 lezárt számviteli évük van: a 2020-as és 2021-es számviteli beszámolójukat benyújtották,

-          az NKUL pályázati kategóriában új altéma jelent meg 600.000 Ft-os fix keretösszeggel,

-          az NKUL pályázati kategóriában a beadható pályázatok darabszáma 5 db-ra módosul,

-          változott a pályázati díj összege és a befizetési rendje. A 2023-as pályázatokra minden benyújtott pályázatra külön kell befizetni a pályázati díjat, ami 4.000 Ft/pályázat.

Kérjük, hogy a kiírás teljes szövegét valamennyi pályázó olvassa el figyelmesen.