Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Meghívó - Ruszin Nemzeti Ünnep 2018
2018. május 14. hétfő, 09:50

 
Beszámoló a 2014-2018. időszakban végzett tevékenységről
2018. március 13. kedd, 20:40
 
Beszámoló a 2014-2018. időszakban végzett tevékenységről
         
     Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága számos módosító
javaslatot dolgozott ki és nyújtott be a Magyarország 2015. és a 2016. évi
központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz a települési, területi és az
országos önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a társadalmi
szervezetek támogatásának emelésére. A bizottsági egyeztetések során a szószóló
aktívan részt vett az Országos Ruszin Önkormányzat költségvetési igények
képviseletében, melynek eredményeként mindkét évre jelentős emelkedést
sikerült elérni az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények finanszírozásában,
valamint 100%-os emelkedést a települési, a regionális önkormányzatok és az
EMET esetében. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényjavaslatokkal párhuzamosan
folyt a nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ide vonatkozó fejezeteinek
módosítása is, ily módon a Köznevelési és kulturális albizottság tagjai, köztük a szószóló is,
több javaslatot dolgoztak ki, amelyek előterjesztésre is kerültek a törvényalkotás folyamán.
2015. november 25-én és 26-án a szószóló az Országgyűlés Nemzeti összetartozás
bizottsága delegációjának tagjaként látogatást tett Kárpátalján. A látogatás során
a delegáció a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos aktuális kérdésekkel és a
választások eredményeivel ismerkedett meg.       
A szószóló 2015-ben a Magyarországi nemzetiségek bizottságának az alapvető
jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről benyújtott beszámolóról
kialakított állásfoglalását ismertette az Országgyűlés plenáris ülésén. Az MTVA
vezetőivel történt számos egyeztetés során a szószóló javasolta, hogy a médiában
az adásidők frekventált időpontjaiban a nemzetiségek nemzeti ünnepeiken
lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. A számos felszólalás eredményeként
idén május 18-án az M1 "Ma este" műsorában 18.30-kor a szószóló 8 perces
stúdióbeszélgetésen válaszolt a Ruszin Nemzeti Ünnepet és a hazai ruszin
közösség életét érintő kérdésekre, valamint május 20-án a Kossuth rádió 180 perc című
műsorban (8.20-kor) 5 perces időtartamban tájékoztatta a hallgatókat az ünnepről
és a hagyományokról. A Nemzeti Színházban május 22-én megtartott
Ruszin Nemzeti Ünnep rendezvényeit és számos interjút az M1 egyenes adásban
közvetített, majd megemlítette a szerkesztett műsorokban is.
      Az Országgyűlés 2016. március 29-én, kedden megtartott ülésnapján a
napirendi pontok tárgyalása után a szószóló II. Rákóczi Ferenc születésének
340. évfordulójának tiszteletére II. Rákóczi Ferenc és a ruszinok címmel
megemlékezett a Nagyságos Fejedelem és az általa „gens fidelissima”, vagyis
a „leghűségesebb nép”-nek nevezett ruszinok történelmi kapcsolatáról, a
szabadságharcban való részvételéről és II. Rákóczi Ferenc emlékének jelenkori ápolásáról.
Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016-ban is
számos módosító javaslatot dolgozott ki és nyújtott be a Magyarország
2017. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz a települési,
területi és az országos önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények
és a társadalmi szervezetek, valamint az EMET támogatásának emelésére.
Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016. évben számos
módosító javaslatot dolgozott ki és nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésről szóló törvényjavaslathoz a települési, a területi és az országos
önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a társadalmi szervezetek,
valamint az EMET támogatásának emelésére. A bizottsági egyeztetések
során a szószóló aktívan vett részt az Országos Ruszin Önkormányzat, a települési
és regionális ruszin önkormányzatok költségvetési igényeinek képviseletében,
melynek eredményeként jelentős emelkedést sikerült elérni az önkormányzat és
az általa fenntartott intézmények, valamint a ruszin települési és regionális
önkormányzatok finanszírozásában.
Az Országos Ruszin Önkormányzat egyik legfontosabb feladatának az anyanyelv
ápolását tartja, ennek érdekében a szószóló kezdeményezésére és szorgalmazására
az elmúlt évben az EMMI a Komlóskai RNÖ fenntartásában lévő Komlóskai
Általános Iskolát összesen 6 550 000 Forinttal támogatta. Ugyancsak az EMMI
támogatásával elkészült a Helyesírási szótár és a Magyar-ruszin szótár kézirata.
A TÁMOP-3.4.1.A.-1-2012-0004. számú pályázat keretein belül elkészültek az
első ruszin nyelvű tankönyvek: Ruszin nyelvkönyv 1.-2. osztály és munkafüzet,
Ruszin népismeret.
Az Országos Ruszin Önkormányzat kulcsfontosságú feladatának tekinti a
görögkatolikus hagyományok ápolását, a vallás közösség fejlesztő erejének
erősítését, infrastrukturális háttér létrehozását. Ennek érdekében fejtett ki
aktív tevékenységet a szószóló. Ily módon a ruszin görögkatolikus tradíció
továbbélését szolgálja az EMMI 30 millió forint támogatásával a Hajdúdorogi
Főegyházmegye tartós használatát képező Debrecen, Felsőjózsai utca 11. szám
alatti telekre tervezett Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház megépítése,
amely színteret biztosít a nemzetiségi-vallási identitás megerősödéséhez. 
A Közösségi Ház a Debrecen-Józsa Görögkatolikus Egyházközség és a
Debreceni Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával működhetne tovább,
ugyanis az épület egy másik kezdeményezés által tervezett fatemplom mellett
valósulna meg. A program sikeres megvalósítása érdekében szakmai
közreműködőként bevonásra kerül a Hajdúdorogi Főegyházmegye.
A szószóló 2016-ban is a Magyarországi nemzetiségek bizottságának az
alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről benyújtott
beszámolóról kialakított állásfoglalását ismertette az Országgyűlés plenáris ülésén.   
A szószóló szervezésében a hazai ruszin táborokban nyaraló gyermekek
meglátogatták a Parlamentet és részt vettek egy dunai hajókiránduláson,
amelynek során megismerhették fővárosunk látványosságait.
         Az Országos Ruszin Önkormányzat egyik legfontosabb feladatának
az anyanyelv ápolását tartja, ennek érdekében a szószóló kezdeményezésére
és szorgalmazására 2016 - ban az EMMI a Komlóskai RNÖ fenntartásában lévő
Komlóskai Általános Iskolát összesen 4 500 000 Ft. támogatásban részesítette.
        2017. február 21-én, az Országház Vadász termében Soltész Miklós, az
EMMI Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára  átadta a támogató okiratokat,
amelyek szerint a Komlóskai RNÖ fenntartásában lévő Komlóskai
Általános Iskola 5 600 000 Ft. kiegészítő támogatásban részesült.
Tevékenységének fontos eredményének tekinti a szószóló a Ruszin
Tudományos Intézet működési hátterének végleges, megnyugtató megoldását,
valamint az Eperjesi Tudományegyetemen két fő ruszin nyelvtanár
részére ösztöndíj biztosítása.
A Stefánia Palotában Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
fővédnökségével 2016. és 2017. évben megtartott a Ruszin Művészet Remekei
rendezvény hatalmas érdeklődés mellett nagy sikert aratott. Magyarország
Kormánya az elmúlt hét esztendőben jelentősen növelte a hazai ruszin
közösség életét, kultúráját, identitását erősítő programok megvalósítására
fordítható támogatások összegét – mondta dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség
társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért
felelős helyettes államtitkára a Ruszin Művészet Gyöngyszemei című rendezvényen
elhangzott köszöntőjében. A Stefánia Palotában 2017. november 25-én megrendezett
gála lehetőséget teremtett arra, hogy a hazai ruszin közösség bemutassa
gazdag kulturális és szakrális kincseit.
                                                           Giricz Vera 
                                                            ruszin nemzetiségi szószóló
 
Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága és a Magyarországi
nemzetiségek bizottsága Köznevelési és Kulturális Albizottságának tagja
Az Interparlamentáris Unió Magyar-szlovák Baráti Tagozat és a
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának tagja